5 طبقه ساختمان مرکزی گلدیران همراه با نمایشگاه محصولات ال جی تحت پوشش سیستم VRF