چیلر چیست؟

چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید  تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع می گیرد. و مایع سرد شده  در تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کویل استفاده می‌شود  چیلرها با سه روش آب خنک هوا خنک تبخیری کار می‌کنند

چیلر

کاربرد چیلر

چیلر در تهویه مطبوع برای سرد کردن و  کاهش رطوبت هوا در واحدهای اداری صنعتی و تجاری متوسط یا بزرگ استفاده می‌شود
و همچنین برای مکانیزم های صنعتی در صنایع پلاستیک صنایع شیمیایی دارویی و غیره استفاده می گردد

چیلر تراکمی چیست؟

چیلر تراکمی که از قسمت هایی مانند کمپرسور کندانسور و اواپراتور و شیر انبساط وتابلو برق تشکیل شده است بر اساس تراکم گاز  عمل سرمایش انجام می دهد کمپرسور گاز فشرده کرده  و بعد وارد کندانسور  می‌شود و با از دست دادن حرارت به مایع تبدیل می شود پس از گذشتن از شیر انبساط و کاهش دما و فشار وارد اواپراتور شده و گرمای آب در مجاورت با اپراتور از دست می‌رود. آب سرد شده در چیلر تولید می‌شود

چیلر جذبی چیست؟

در چیلر جذبی بخار آب پس از اواپراتور توسط مایعی مانند لیتیوم بروماید جذب می شود محلول  مایع جذب کننده و آب به وسیله پمپ به مولد حرارتی انتقال می یابد سپس این محلول گرم می شود و آب محلول بخار شده و وارد کندانسور می‌شود و بقیه سیکل مثل سیکل تراکمی ادامه پیدا می کند.

چیلر جذبی و چیلر تراکمی