سیستم VRF جهشی شگرف

دارا بودن تمام مزایای سیستم DX سنتی بدون هیچیک از معایب آن

Picture1

مزایای سیستم VRF

 • عدم نیاز به موتورخانه
 • عدم نیاز به لوله کشی وسیع
 • کاهش مصرف انرژی
 • پاسخگویی سریع
 • تعمیر و نگهداری کمتر
 • کاهش هزینه اولیه و جاری
 • امکان تهویه مستقل فضاها
 • قابلیت همزمان سرمایش و گرمایش
 • یکپارچگی سیستم
 • تنوع یونیتهای داخلی
 • یونیت خارجی واحد
 • افزایش COP

کاهش محدودیت‌های لوله‌کشی

افزایش ارتفاع بین واحدهای داخلی به 40 متر و امکان بیشتر برای نصب در ساختمانهای بلندمرتبه

multiV
multiv40