موزه امام علی‎

ساختمان موزه امام علی واقع در میدان امام علی سیستم مولتی به ظرفیت1080000