عملکرد پشتیبان کمپرسور VRF

مزیت فوق العاده عملکرد کمپرسور پشتیبان با راه اندازی یکی دیگر از کمپرسورها در زمان خرابی هرکدام از آنها که باعث جلوگیری از اختلال سیستم تا زمان انجام تعمیرات میباشد و نیازی به خاموشی کل سیستم تا نهایی شدن تعمیرات نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.